Skip to content

Inbjudan till Tema: Användning av öppna lärresurser inom högskolan

Online via zoom

Kjell Nyman har en bakgrund som analytiker vid Regeringskansliet där han var chef för Utbildningsdepartementets analysfunktion. Idag verkar han som utbildnings- och forskningspolitisk konsult. Han kommer att inleda mötet med att prata om temat: Användning av öppna lärresurser inom högskolan i Sverige. Eftersom öppna lärarresurser är viktigt för att gynna kunskapsinhämtning, tar vi upp temat som inledande programpunkt till Stockholmsavdelningens årsmöte.

Medlemmar från hela SFIS Sverige välkomna!

Anmälan sker via denna länk senast 11 mars kl 12.00. 
Länk till zoom skickas ut till anmälda efter anmälan stängt.