Skip to content
mankulturellt_samhalle

Från värmen till kylan?

SFIS Stockholm

I samband med SFIS Stockholms årsmöte inleder vi med ett öppet samtal kring vad som framkommit i bl a  Magasin K om hur det är svårt för bibliotekarier utbildade i utlandet att få jobb i Sverige. Är vi tillräckligt vidsynta vad gäller validering av ”utländska” utbildningar?

Parallellt löper en tilltagande trend i att använda sig av personlighetstester vid rekrytering. Är det utjämnande eller enbart ett nytt sätt att sortera kortleken på? Jfr. bruk av AI i samma process.

Bibliotekarier som yrkeskår uppfattas nog som starkt engagerade i mångfaldsproblematik och likabehandling, men har vi glömt bort att inkludera oss själva i det perspektivet? – Är vi ”för lika” inom yrkeskåren? Om så – varför? Och vad gör vi åt det?

Vi tittar på några av argumenten som lyfts i artiklar i Magasin K, och lyssnar också till Helena Michon-Bordes erfarenheter; utbildad till bibliotekarie i Australien, som jobbar som researcher inom rekrytering i Sverige.

Välkommen in i samtalet!
Med början kl. 17:30.
Årsmötet beräknas påbörjas ca kl. 18:15.

Gör din anmälan HÄR

Zoomlänk skickas när bokningen stängt.