Skip to content
Ordförandeklubba_gavel_PNG65

Extra årsmöte SFIS

SFIS
Digitalt

Mötet är digitalt och länk kommer skickas till deltagare som anmäler sig.

Syftet med det extra årsmötet är att stadfästa de stadgeändringar som gjordes vid ordinarie årsmöte. Men mycket viktigare är att årsmötet ska välja en ny ordförande då Elisabeth Hamman Lie avgår. Det finns även en vakant post som suppleant. Du som medlem – tänk vem du anser vara lämplig och nominera till valberedningen Henning von Platen henning.von.platen@mdu.se; Jenny Hallström jenny.hallstrom@ub.lu.se.

Väl mött på årsmötet!

Tryck här för att anmäla dig.