Skip to content

Dags för nytt AW med innehåll!

SFIS Stockholm
Zoom

Juridikbok.se är ett digitaliseringsprojekt som drivs av Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur.
Målet är att göra en betydande del av den äldre svenska juridiska litteraturen fritt tillgänglig på Internet,
till nytta för juristutbildningen, rättsvetenskaplig forskning och praktiserande jurister.
Projektet är ett samarbete mellan universitet, förlag, domstolar och advokatbyråer,
där biblioteken spelar en stor roll när det gäller letning av exemplar och den faktiska digitaliseringen av verken.
Läs mer om projektet här, https://juridikbok.se/om-juridikbok/projektet

SFIS Stockholm har bjudit in två av initiativtagarna för att presentera projektet:
Johnny Herre, justitieråd vid Högsta domstolen samt Sofia Sternberg, bibliotekarie vid Högsta domstolen.

Anmälan: stockholm@sfis.nu
Inte obligatorisk, men hör gärna av dig så vi har en bild av intresset.
Länk skickas ut dagen i förväg.

V ä l k o m m e n !
SFIS Stockholm
Styrelsen