Skip to content
Dekor SFIS
Online

Biblioteken och Agenda 2030 – en digital halvdagskonferens

SFIS Sydsverige & Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne
Zoom

Hur hänger den dagliga biblioteksverksamheten ihop med FN:s globala hållbarhetsmål? Hur ser den bibliotekspolitiska utvecklingen ut i förhållande till Agenda 2030 i Sverige och i världen? Vad kan vi göra tillsammans? Vilket är nästa steg? Välkommen till en förmiddag med föreläsningar, inspiration och workshop!

Biblioteken och hållbarheten: Agenda 2030:s genomslag globalt och lokalt

Karolina Andersdotter, Doktorand Åbo akademi, ledamot i EBLIDA:s expertgrupp European Libraries and Sustainable Development Implementation and Assessment.

Hur hänger den dagliga biblioteksverksamheten ihop med FN:s globala hållbarhetsmål? Hur ser den bibliotekspolitiska utvecklingen ut i förhållande till Agenda 2030 i Sverige och i världen? I den här presentationen ger Karolina en överblick av hur bibliotek och Agenda 2030 hänger ihop, ger exempel på biblioteksverksamhet som bidrar till en hållbar utveckling miljömässigt, ekonomiskt och socialt och berättar om hur biblioteksföreningar både nationellt och internationellt arbetar för att uppnå FN:s sjutton hållbarhetsmål till 2030.

Globala målen i danska folkbibliotek – mellan eldsjälar och strukturer

Thomas Sture Rasmussen, Innovations- och strategiutvecklare, Ballerup Bibliotekerne i Danmark.

Om nätverket DB2030, festivalen ”Verdens Bedste Løsninger LIVE!” och om nya relationer. Varför och hur arbetar vi som biblioteksanställda lokalt, nationellt och internationellt med de globala målen? Vilka är perspektiven, vilka agendor står på spel och vad är nästa steg?

Gruppdiskussioner för idéutbyte

Vi avslutar förmiddagen med diskussioner och idéutbyte.

Detta är ett samarrangemang mellan SFIS Sydsverige och Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne. Arrangemanget är öppet för medlemmar i båda föreningar.
Sista dag för anmälan: 17 november

Länk till program och anmälan