Skip to content
Grafiskbild_cirklar_1024x683

AW med SFIS Stockholm – tema FILM!

SFIS Stockholm
Elisabeth Hammam Lie
Zoom

Anmälan

Inbjudan omfattar alla i hela nationella SFIS

Välkommen till AW på tema hur göra film, ett användbart medium i tiden.

Är du nyfiken eller redan jobbar med och är beredd dela kunskap?
Ditt engagemang räknas!

Nästa AW tisdag 25/5, samma tidpunkt (sista tisdagen i månaden).
Vi har för avsikt att fortsätta detta mönstret f o m august – nov HT21.

Har du teman du vill vi tar upp?
Maila oss på stockholm@sfis.nu.
Anmälan: stockholm@sfis.nu
Länk delas vid anmälan.