Årets informationsspecialist 2023

Årets informationsspecialist 2023 heter Katarina Standár och arbetar som bibliotekschef på Marie Cederschiöld högskola. Katarina beskriver sig som en extremt nyfiken, skrivande person med stort intresse för språk. Hon har jobbat på alla nivåer och typer av forskningsbibliotek och utstrålar både lugn och trygghet i att kunna varje del av detta arbete. Hon vet vad det innebär att jobba i en akademisk miljö full av rörelse och förändring och är inte heller rädd att utmana sig själv och prova på nya saker. Katarinas stora fokus är att ”införliva bibliotekets processer i övriga organisationen och integrera biblioteket på alla de sätt som är möjliga” understryker hon och tillägger att användaren hela tiden ska vara i fokus. Det handlar, som hon själv beskriver det, ”om samverkan med andra institutioner och bibliotek och att alltid vrida verksamheten mot omvärldens förändringar”.

Intresset för den akademiska biblioteksvärlden började med studier vid Uppsala universitet, och däremellan jobbade hon även med att förmedla information i rollen som guide med ansvar för en turistbyrå. Att förmedla och anpassa information till människor på ett pedagogiskt, lättförståeligt och trevligt sätt, gärna i en akademisk miljö, var precis vad Katarina ville. ”Mötet med människor som får rätt guidning är fantastiskt”, säger Katarina. Hon utbildade sig därför till bibliotekarie inom forskning och företag. Efter bibliotekarieexamen 1994 jobbade hon bland annat på Landstinget i Uppsala och Uppsala universitet samt ett par myndigheter (Sveriges riksdag och Sveriges riksbank), men även på säljsidan hos några av bibliotekens internationella leverantörer av produkter, databaser och system (LM Informationstjänst och Axiell). Att röra sig mycket på gränserna mellan olika typer av verksamheter har varit värdefullt då det har gett Katarina ytterligare perspektiv och insikter på områden lite bortom biblioteksvärlden men som ändå utgör viktiga kontakter och samarbetspartners för densamma.

De senaste femton åren har fokus i Katarinas arbete framför allt handlat om ”utveckling av mindre verksamheters arbetsprocesser, digitala medier och den kommunikativa biten av biblioteken inom sina organisationer, omvärldsbevakning och bibliotekets varumärke”. Hon brinner för bibliotekets plats inom den större organisationen och ser ett stort värde i samverkan med andra professioner såsom pedagoger, HR och kommunikation. Det är viktigt, menar Katarina, att biblioteket och bibliotekarier inte är isolerade delar av sin organisation utan att tvärtom integrera dem i det större sammanhanget. Bibliotek och dess informationsspecialister behöver ta för sig mera och verkligen våga ta plats i organisationen. Katarina pratar ofta med studenter på bibliotekarieutbildningen och menar också att självförtroendet är viktigt att förmedla. Vi vet ju att vi behövs och liksom Katarina har vi förmåga att faktiskt förändra arbetssätt och kompetenser i grunden.

Tron på att vi är viktiga är något hon vill stärka ytterligare för att vi informationsspecialister ska stå på oss när andra exempelvis tycker vi kostar för mycket eller vår betydelse på något vis ifrågasätts, särskilt under neddragningar och kriser. Vi behöver därför tänka målgruppsorienterat och anpassa oss efter var vi behövs i organisationen men inte för den delen förlora vår yrkesidentitet. Är det något som driver Katarina är det alltså ”känslan av att kunna se helheten och hur bra forskningsbibliotek kan fungera i sin kontext”. Katarina fortsätter att beskriva hur det ”på ett mindre forskningsbibliotek är av största vikt att ständigt samarbeta, integrera verksamheten i det större, lyssna på andra och kommunicera internt med organisationens forskare, lärare och tjänstemän såväl som utåt med andra bibliotek och liknande verksamheter”. Vi måste med andra ord fortsätta detta samtal och ”vara stabila i vår tro på vår kunskap om biblioteken som ingen annan kan bättre än vi själva och våga stå upp för infospecialistens viktiga roll. Det är ju också världens roligaste yrke!” säger Katarina.

Vi på SFIS instämmer med Katarinas passion för att lyfta oss själva i det sammanhang vi verkar inom. Bibliotek är precis som Katarina påpekar en viktig del av den akademiska miljön, ett slags kulturbärare och möjliggörare av den informationsförsörjning som är helt avgörande för vetenskapligt arbete. Vi gratulerar Katarina till utmärkelsen som Årets informationsspecialist 2023 och ser fram emot att få ta del av hennes arbete i samband med det föredrag hon kommer att hålla längre fram.