Skip to content

Om SFIS old

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen för dig som arbetar professionellt med

  • informationshantering
  • informationsförsörjning
  • informationssökning
  • informationstekniker och verktyg
  • omvärldsbevakning
  • kunskapsdelning

Våra medlemmar är informationsspecialister, bibliotekarier, omvärldsanalytiker, webbredaktörer, informationsarkitekter, informationsproducenter, informationsleverantörer  inom olika branscher och verksamheter.

Läs mer om medlemsskapet

Välkommen som medlem!