Skip to content

Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppens verksamhet syftar till att ge medlemmarna  ändamålsenlig och aktuell kompetensutveckling.

Utbildningen omfattar såväl kurser  och workshops på grundläggande nivå som seminarier inom  specialiserade ämnes- och framtidsinriktade områden. Evenemangen är öppna  för alla, men Svensk förening för informationsspecialisters medlemmar har företräde vid övertecknade kurser och seminarier. Även inom Svensk förening för informationsspecialisters lokalavdelningar anordnas kurser och seminarier.

Vi välkomnar alla synpunkter och förslag på utbildningar och seminarier!

Intresserad?
Kontakta: info@sfis.nu.
Ange Utbildningsgruppen i ämnesrad.