Skip to content

RIPS

Round-table for information provision strategies (RIPS)

Ett starkt nätverk är en tillgång i arbetslivet. Att lära känna kollegor, branschen och att själv bli känd kan ge bra möjligheter till framtida utveckling.

RIPS är ett nätverk för de som arbetar inom med informationsförsörjning i organisationer och företag. Gruppen har haft regelbundna möten i mer än 20 år. Varje möte har ett tema, t. ex. visualisering, copyright eller digitalisering.

Vi träffas 2 ggr/år (från lunch till lunch) och har ett roterande värdskap. Mötesvärden står för mötets kostnader, egen resa och ev. övernattning står din organisation för.

 Informationsspecialistens kompetens (vers20140926) (pdf)

Intresserad?
Kontakta: info@sfis.nu.
Ange Rips i ämnesrad.