Skip to content

Nätverk

Lokalavdelningarnas verksamhet kompletteras av olika typer av intressegrupper, nämnder och nätverk. Intressegrupperna bildar utmärkta forum för erfarenhetsutbyte kolleger emellan inom sina respektive områden.

Verksamheterna omfattar såväl informella träffar som studiebesök och studieresor, både inom och utom landet.