Skip to content

SFIS policy för sociala medier

Syfte och mål

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för alla som arbetar professionellt med informationshantering, omvärldsbevakning och kunskapsdelning.

Svensk förening för informationsspecialister har till syfte att verka för en kvalificerad informationsförsörjning genom att:

  • stödja medlemmarna i deras roll som informationsspecialister och öka deras kompetens i informationshantering, informationsvärdering och förmåga att använda relevanta verktyg
  • utveckla nätverk och bidra till erfarenhetsutbyte inom informationsförsörjning
  • verka för aktivt svenskt deltagande i internationellt samarbete inom informationsförsörjning och informationshantering

Dessa syften och mål med föreningens existens och arbete ligger självklart även till grund för föreningens relevans och aktivitet i sociala medier. Syftet med föreningens sociala medier-närvaro är alltså att stödja medlemmarna i deras kompetens, vara ett nätverk för erfarenhetsutbyte och verka för svenskt deltagande i internationellt samarbete. Målet är att föreningens aktivitet i sociala medier ska ge ett gott utbyte för medlemmarna – en källa till kunskap, diskussion och nätverkande. I det följande beskrivs hur detta sker praktiskt.

Förhållningssätt

SFIS sociala medier ska genomsyras av en kollegial och trevlig ton. Bäst kommunicerar vi sakligt, tydligt och tillgängligt. Det betyder att hänsyn tas till att människor arbetar med olika arbetsuppgifter, på olika arbetsplatser, i olika yrkesroller, under olika omständigheter och med olika förutsättningar. Den som läser kan vara helt ny i branschen eller ha 40 år av arbetsliv bakom sig.

Målgrupp

Alla SFIS medlemmar. Facebook-sidan når även den som ännu inte är medlem.

Kanaler

I dagsläget har SFIS en Facebook-sida som efter webbplatsen är föreningens ansikte utåt, samt en Facebook-grupp som är sluten till föreningens medlemmar.

Facebook-sidan

SFIS Facebook-sida används för att:

  • Marknadsföra föreningen
  • Annonsera events och föreningsaktiviteter
  • Aktuella händelser som har med föreningen att göra
  • Ny lagstiftning, bestämmelser, rekommendationer eller annat som knyter an till våra verksamheter

Ett inlägg bör innehålla en länk till det som hänsyftas (eventet, händelsen eller bestämmelsen). I inlägget behövs en ingång, varför ska jag läsa det här, vem vänder det sig till och varför? Var tydlig, intresseväckande och relevant! För att skapa interaktion är en anknytande fråga ofta på sin plats, vi är ju också på riktigt intresserade av våra medlemmar och andras svar! Ett exempel: Nya öppettider på Studenthuset i Linköping på grund av Corona – Hur ser det ut på andra håll i landet?

Relevanta kommentarer och frågor besvaras direkt i flödet, gärna av den som postat inlägget. De flesta frågor är av godo och skapar intressanta diskussioner. Om någon går över gränsen för det som definierats under rubriken ”Förhållningsätt” kan kommentarer tas bort. Detta ska dock inte göras systematiskt, ibland är det bättre att låta kommentaren stå kvar, personen kanske inte själv vill ha kvar den när affekten avtagit.

SFIS – Facebook

Facebook-grupp

SFIS Facebook-grupp finns till för att medlemmar ska kunna diskutera aktuella frågor och få kontakt med kollegor inom samma bransch som arbetar med samma frågor. Samma förhållningssätt gäller här, men inlägg är inte så strikt reglerade som ovan, tanken är att vad som helst som är relevant för gruppen ska kunna tas upp och emot av andra på ett öppet och trevligt sätt. Dessutom kan alla som är medlemmar göra egna inlägg här. Eftersom sfis.nu just nu inte fungerar optimalt är gruppen en ersättare för den interaktion som inte kan ske direkt på webbsidan.

En strategi för att få igång interaktion i Facebook-gruppen kan med fördel arbetas fram då den är ny och medlemmarna inte riktigt har koll på hur de ska använda den. Facebookgruppen måste också marknadsföras för att komma igång?

SFIS Medlemsforum – Facebook

LinkedIn

SFIS LinkedIn-grupp finns till för att medlemmar ska kunna diskutera aktuella frågor och få kontakt med kollegor inom samma bransch som arbetar med samma frågor. 

SFIS grupp – LinkedIn