Skip to content

Integritetspolicy GDPR

SFIS strävar alltid efter att spara personuppgifter så kort tid som möjligt. Därför sparar vi bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som SFIS måste lagra dem enligt lag. Personuppgifterna kommer sedan att gallras.

Personuppgift kan som exempel vara namn, personnummer, telefonnummer, yrke, arbetsplats, postadress och e-postadress.

Personuppgiftsansvar

SFIS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som SFIS använder i föreningsverksamheten. Detta innebär att SFIS bestämmer ändamålen med behandlingen och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Om och när någon annan av SFIS behandlar personuppgifter på uppdrag av SFIS för att utföra en tjänst/produkt åt oss har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören.

När lämnar du personuppgifter till SFIS?

Personuppgifter lämnas till SFIS, exempelvis:

  • besöker vår webbplats (cookies)
  • skickar e-post till SIFS e-postadresser för kontakta SFIS
  • gör anmälan för att bli medlem i SFIS, både lokalt och nationellt
  • anmälan till konferenser och andra evenemang som SFIS arrangerar
  • beställer tryckt eller digitalt material från SFIS
  • prenumererar på SFIS nyhetsbrev via e-post

Varför sparar SFIS personuppgifter?

För SFIS har vi alltid ett tydligt ändamål och en rättslig grund för att det ska vara tillåtet att hantera personuppgifter. När medlem eller annan exempelvis önskar prenumerera på SFIS nyhetsbrev eller anmäla sig till en konferens är den rättsliga grunden samtycke, det vill säga att personen själv godkänner att SFIS hanterar dina personuppgifter. Ett annat exempel är om du är medlem hos SFIS och därmed lämnar dina personuppgifter. En anmälan till konferens eller event kan medföra debitering, därmed innebär detta en handläggningsprocess som avslutas med ett beslut om fakturering – därmed i dessa fall är det anledningen till att vi behandlar personuppgifter.

Uppgifter medlemmar och leverantörer

Om du ansöker om medlemskap hos SFIS använder vi dina personuppgifter endast för att kunna hantera medlemsregister, bara de som arbetar med medlemsregister kommer åt uppgifterna. SFIS sparar uppgifterna i två år efter att medlemmen inte har betalt sin medlemsavgift. SFIS har hänsyn om hen har till exempel skyddad identitet.

Medlem och besökares rättigheter

Har rätt att få information om vilka av hens personuppgifter som SFIS har och hur SFIS behandlar dessa. Hen har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig eller kompletterar ofullständiga uppgifter. Hen därmed kan även begära att dina personuppgifter blir raderade. Det går dock inte att radera personuppgifter när de finns en handläggningsprocess om innebär att fakturering och bokföring först ska ske (betalning av medlemskap, betalning för deltagande konferens/event).

Frågor och klagomål

Kontakta gärna SFIS styrelse (som dataskyddsombud) om du har frågor om hur vi hanterar personuppgifter. E-post: info@sfis.nu

Har du åsikter om SFIS hanterat dina personuppgifter på rätt sätt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet. E-post: imy@imy.se