Back to top

Styrelsen

På vårkonferensen 2019-06-13 i Lund, på KTH Biblioteket, hölls SFIS årsmöte, och där valdes:

Till ordförande Elisabeth Hammam Lie, Stockholm; sedan många år verksam på Kungliga Tekniska högskolans bibliotek. - Elisabeth är också ordförande i föreningens lokalavdelning i Stockholm.
Till vice ordförande valdes Nina Bloch, tidigare verksam i SFIS Syd, men sedan kort tid tillbaka hemmahörande i Nyköping.

Övriga ledamöter är:
Anna Carla Pecorella (2018-2020)
Johannes Wagner, Plan B, Konsulter för bibliotek (2018-2020) 
Marlene Franzén (2019-2021) 
Marco Schirone, Chalmers och doktorand vid BHS. (2018-2020) 
Pernilla Andersson, MDH Högskolebiblioteket (2019-2021)