Back to top

SFIS lämnat in synpunkter på utkast till nationell biblioteksstrategi

Styrelsen har idag, 2018-10-31 skickat in synpunkter till grupper för nationell biblioteksstrategi.