Back to top

Föreningen höll sitt årsmöte 2019-06-13

Efter en mycket vällyckad vårkonferens på KTH Biblioteket, på temat: Forskningsdata i praktiken - behov, lösningar och framtid, höll föreningen sitt årsmöte. Protokollet finns att läsa under interna dokument, för medlemmar. Föreningens ordförande är Elisabeth Hammam Lie.

Elisabeth Hammam Lie arbetar sedan 1998 på KTH Biblioteket; dessförinnan bl a på Stockholms stadsbibliotek och bibliotek jämförbara med Utrikespolitiska Institutet och Patent- och registreringsverket i Norge; har ytterligare bott 8 år i utomeuropiska världsdelar.

Hennes ämnesinriktning, utöver bibliotekarieexamen ligger inom områdena statskunskap, antropologi och internationella relationer.