Back to top

RIPS

Round-table for information provision strategies (RIPS)

Ett starkt nätverk är en tillgång i arbetslivet. Att lära känna kollegor, branschen och att själv bli känd kan ge bra möjligheter till framtida utveckling.

RIPS är ett nätverk för de som arbetar inom med informationsförsörjning i organisationer och företag. Gruppen har haft regelbundna möten i mer än 20 år. Varje möte har ett tema, t. ex. visualisering, copyright eller digitalisering.

Vi träffas 2 ggr/år (från lunch till lunch) och har ett roterande värdskap. Mötesvärden står för mötets kostnader, egen resa och ev. övernattning står din organisation för.

Vill du vara med?
Kontakta Elinor Magnusson at essity.com