Back to top

SFIS Vårkonferens 13 juni 2019 - Inbjudan

TEMA: Forskningsdata i praktiken - behov, lösningar och framtid

Inbjudan till VÅRKONFERENS 13 juni, 2019, kl. 10 – 16.
Därpå följer SFIS årsmöte ca 16:20.

Plats: KTH Biblioteket, Osquars backe 31, Tekniska Högskolan, Stockholm
Karta: https://tinyurl.com/y5k9fvs5
Anmälan: https://tinyurl.com/SFIS-konferens

TEMA: Forskningsdata i praktiken - behov, lösningar och framtid

FIKA & registrering 9:30-10:00

Välkomna 10:00

Utblick
10:10 Digital Preservation Futures - Paula Keogh Sector Specialist at Arkivum.
 A look at the climate in which archivists and librarians will be working in the future, what formats of data they may become responsible for and preserve and whether integration and automation will play a larger part in digital archiving in the coming years.

11:00-11:30 SND, Svensk Nationell Datatjänst - Elisabeth Standhagen

LUNCH 11:30-12:15

Rapport från fältet
12:15-12:35 Lunds Universitet - Monica Lassi: Hur Lunds universitet tar sig an utmaningarna kring forskningsdatahantering.
12:35-12:55 Sveriges Lantbruksuniversitet - Renata Arovelius: Forskningsdata och verksamhetsinformation. Varför behöver vi ett helhetsperspektiv?
12:55-13:15 Uppsala Universitet - Johan Dixelius: Projekt FAIRdriktning
13:15-13:35 Kungliga Tekniska Högskolan - Rosa Lönneborg: Öppna data vs FAIR data - vad är skillnaden?
13:35-13:55 Stockholms Universitet- Karin Stenbeck: Utbildning och handledningsstöd för forskningsdatahantering vid SU – från policy till handling​

PAUS med fika 13:55-14:10
          Sponsrad av Enigio
 

Lösningar i praktiken
14:10-14:35 FMV, Försvarets Materielverk - Vem släppte in bibliotekarien i arkivet?!
Anders Renman, bibliotekarie + Fredrik Öhr, arkivarie

14:35-14:45 Enigio - https://www.enigio.com/
                    Mats Stengård: Att säkerställa spårbarhet och riktighet utan att dela känslig eller hemlig information
14:45-14:55 Exlibris - https://www.exlibrisgroup.com/
                    Robert BleyBringing library expertise to the party: A new approach to research assets
14:55-15:05 ArkivIT - https://www.arkivit.se/
                    Magdalena Sjödahl
15:05-15:15 Arkivum - https://arkivum.com/
                     Paula Keogh: 2000 years on, have we learnt our lesson from the Library of Alexandria?

15:15-15:20 Paus

Härifrån och framåt …
15:20-15:50 Paneldebatt/sammanfattning
Bengt Kleijn FMV, Johan Dixelius UU, Karin Stenbeck SU, Monica Lassi LU , Renata Arovelius SLU, Rosa Lönneborg, KTH (samtalsledare).

15:50-16:00 Stipendieutdelning och avslutning
16:00 EBSCO sponsrar nätverksminglet med ost och cider mm.

SFIS årsmöte påbörjas ca kl. 16:20.

Medverkande under konferansprogrammet:
Anders Renman
- FMV, Försvarets materiellverk, bibliotekarie
Bengt Kleijn -  FMV, Försvarets materiellverk, projektledare
Fredrik Öhr - FMV, Försvarets materiellverk, arkivarie
Elisabeth Strandhagen - SND, Svensk Nationell Datatjänst, biträdande föreståndare
Johan Dixelius - Uppsala Universitet, Avdelningen för forskningsstöd
Karin Stenbeck - Stockholms Universitetsbibliotek
Monica Lassi - Lunds Universitet, Expert. LUNARC - Centrum för Tekniska och Vetenskapliga Beräkningar vid Lunds Universitet.
Paula Keogh – Sector Specialist at Arkivum. (https://arkivum.com).
Paula is an experienced, strategic Library and Information Specialist working in the information management and data industry; a writer and regular speaker at industry events such as CILIP, DCDC, PASIG and SCONUL.
Renata Arovelius - SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, chefsarkivarie vid Ledningskansliet
Rosa Lönneborg - KTH Biblioteket, koordinator för forskningsdata

Övrigt medverkande:
ArkivIT - Magdalena Sjödahl
Arkivum -  
Enigio - Mats Stengård
ExLibris - Robert Bley
LM Information - Anni Cernea

Värd för konferensen och årsmötet 2019:
/stockholm@sfis.nu
mailto:stockholm@sfis.nu

 

 

Datum: 
2019-06-13
Stad: 
Stockholm
Plats: 
KTH Biblioteket, Sydöstra Galleriet
Pris för medlem: 
500 kr
Pris för icke medlem: 
[700 kr för den som tecknar medlemskap] annars 900 kr
Sista anmälningsdag: 
3. juni 2019
Arrangör: 
SFIS Stockholm
Ansvarig: 
Elisabeth Hammam Lie
E-post: