Back to top

SFIS Sydsverige: Varför läsa litteratur? - en föreläsning med Magnus Persson

Varför läsa litteratur? - en föreläsning med Magnus Persson

”Samtidigt som alla utan undantag är överens om läsandets avgörande betydelse för barn och unga verkar det paradoxalt nog råda en osäkerhet om varför det är så viktigt. Hur motiveras egentligen litteraturläsning av skolan och andra läsfrämjande aktörer? Finns det några risker med att läsningens godhet tas för given?”

Magnus Persson är professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning och arbetar som lärare och forskare vid Malmö universitet. Han har bland annat givit ut böckerna Populärkulturen och skolanKampen om högt och lågtVarför läsa litteratur? och Den goda boken.

Detta är ett samarrangemang mellan SFIS Sydsverige & Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne tillsammans med Malmö stadsbibliotek.

Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Ingen föranmälan krävs för att lyssna på föreläsningen. 

Tid: 3 december kl. 17:30-18:30
Plats: Slottet, plan 2, Malmö stadsbibliotek, Kung Oscars väg 11

Efteråt fortsätter de som vill till närliggande pub! 

 

Datum: 
2018-12-03
Stad: 
Malmö
Plats: 
Malmö Stadsbibliotek
Arrangör: 
SFIS Sydsverige & Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne tillsammans med Malmö stadsbibliotek