Back to top

SFIS Sydsverige: Informationspraktiker bland lärarstudenter - en föreläsning med Fredrik Hanell

Vi bjuder in till kvällsföreläsning om informationspraktiker bland lärarstudenter med Fredrik Hanell, doktor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet: 

”Samhällets förväntningar på utbildningsväsendets digitalisering är höga och lärarutbildningen anses ha stor betydelse för hur digitala redskap används i skolan. I min avhandling har jag studerat mötet mellan förskollärarutbildningen och digitala redskap – i synnerhet den sociala nätverkstjänsten Facebook. Jag kommer under föreläsningen att prata om hur synen på lärande vid förskollärarutbildningen är en viktig orsak till hur, och varför, digitala redskap används.”

Datum: 21 mars
Tid: kl. 17.30-18.30
Plats: Lunds stadsbibliotek, Atriumgården, S:t Petri Kyrkogata 6

Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Ingen föranmälan krävs för att lyssna på föreläsningen.

Detta är ett samarrangemang mellan SFIS Sydsverige & Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne tillsammans med Lunds stadsbibliotek.

Efteråt fortsätter vi som vill till en närliggande pub.

Varmt välkomna!

 

Datum: 
2019-03-21
Stad: 
Lund
Plats: 
Lunds stadsbibliotek
Arrangör: 
SFIS Sydsverige, Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne och Lunds stadsbibliotek.