Back to top

SFIS Sydsverige: Folkbibliotekens sociala legitimitet i ett digitalt samhälle - en föreläsning med Katarina Michnik

SFIS Sydsverige och Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne, inbjuder till en kvällsföreläsning i samarrangemang med Malmö stadsbibliotek.

”Den digitala utvecklingen har medfört nya förutsättningar för folkbibliotek.
I min presentation berättar jag om vilka möjligheter och utmaningar som folkbibliotek kan möta i ett digitaliserat samhälle.”

Katarina Michnik är forskare vid Högskolan i Borås och disputerade 2018 med avhandlingen Samhällets allt-i-allo?: om folkbibliotekens sociala legitimitet.

Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Ingen föranmälan krävs för att lyssna på föreläsningen.

Plats: Malmö stadsbibliotek, Kung Oscars väg 11

Tid: 5 november kl. 17.30-18.30

Efteråt fortsätter vi som vill till en närliggande pub.

Välkomna!

Datum: 
2018-11-05