Back to top

SFIS Sydsverige: Danska forskningsbibliotek i stor omorganisation

Save the date!

SFIS Syd och Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne informerar i höst om den organisatoriska förändring som är under utveckling inom de danska forskningsbiblioteken och som ska effektivisera och styrka forskningsbiblioteken i en tid av stora utmaningar.

I en större omorganisation av forskningsbiblioteken genomfördes i 2017 en fusion av Statsbiblioteket i Aarhus och Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, de två största forskningsbiblioteken, till det nya Det Kgl. Bibliotek. Samtidigt genomförs nu en sammanslagning av funktioner som bibliotekssystem och licensförvaltning under Det Kgl. Bibliotek i en organisation där Københavns Universitetsbibliotek, Aarhus University Library, Roskilde universitetsbibliotek, det Administrative Bibliotek och Aalborgs universitetsbibliotek ingår. De nationella licensförhandlingarna är från 1. juni också flyttade in under Det Kgl. Biblioteks organisation.

Kira Stine Hansen, Vicedirektör, Det Kgl. Bibliotek og Universitetsbibliotekarie för Københavns Universitetsbibliotek, och Niels Stern, Afdelningsleder, Det Kgl. Bibliotek ger en presentation av omorganisationen och dess bakgrund och mål.

Jette Fugl, Vice ordförande, Bibliotekarforbundet, ger en presentation av Bibliotekarforbundets kommentarer till omorganisationen.

Datum: 1 oktober 2019
Tid: 15.30-17.30
Plats: Universitetsbiblioteket, Bromansalen, Lunds universitet

Inbjudan med anmälningsformulär sänds ut i slutet av sommaren, men boka redan nu in tiden i era almanackor!

Datum: 
2019-10-01
Stad: 
Lund
Plats: 
Universitetsbiblioteket, Bromansalen, Lunds universitet
Arrangör: 
SFIS Sydsverige och Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne
Ansvarig: 
Inga-Lill Blomkvist