Back to top

SFIS Sydsverige: Årsmöte på LUNARC

Välkommen till SFIS Sydsveriges årsmöte 2019 som i år hålls på LUNARC! LUNARC är ett centrum för vetenskapliga och tekniska beräkningar (Superdatorcentrum) vid Lunds Universitet, som även ingår i SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing).

LUNARC innehar massiv beräkningskapacitet för högpresterande beräkning inom olika tillämpningsområden, över 5PB lagring samt ett sk. fjärrskrivbord  (remote visualization desktop) för accelererad 2D och 3D visualisering från godtycklig geografisk plats. Utöver drift av superdatoranläggningen tillhandahåller LUNARC applikationsexperter inom områden som t.ex parallellprogrammering, MATLAB, grafik- och visualisering samt vetenskapliga dataflöden. 
Expertisen kommer även användarna till godo i form av utbildning på postdoc nivå och LUNARC koordinerar här det nationella arbetet inom SNIC. Samarbete i projektform sker med ett flertal organisationer både inom och utanför Lunds Universitet. Som exempel kan nämnas MAX IV, Lund University Bioimaging Center samt Lunds Universitetssjukhus. 

I anslutning till LUNARC:s kontor finns ett “datormuseum” med axplock från datorhistorien. På museet kan man bland annat se Luxor ABC 80, Silicon Graphics unika grafiska arbetsstationer samt beräkningsnoder från nutida LUNARC-system.
Vi får ett föredrag om centret och dess verksamhet , samt en visning av ”datormuséet”.

Program:
16.30 – föredrag om LUNARC samt visning av datormuséet
17.15 – Årsmötesförhandlingar (dokument inför årsmötet läggs ut på SFIS webb inom kort).
17.45 – ca 18.30: mingel med dryck och tilltugg på centret.
 

Datum: 
2019-03-04
Stad: 
Lund
Plats: 
LUNARC Dept. of Construction Sciences Faculty of Engineering LTH V-Building, Floor 1, Entrance G2 John Ericssons väg 1 Lund, Sweden
Arrangör: 
SFIS Sydsverige
Ansvarig: 
Maria Ohlsson