Back to top

SFIS Syd. Pandemi - så gjorde vi!

En digital halvdagskonferens med goda exempel och erfarenheter av hur olika biblioteksverksamheter ställt om under pandemin. Torsdag 15 oktober 2020, kl. 9–12.

”Covid-19 har inneburit en enorm utmaning för våra bibliotek. Vår samlade kunskap, erfarenhet och beredskap sattes under våren på sin absoluta spets. Jag vill här berätta om de val och anpassningar som Biblioteken i Malmö gjorde för att anpassa verksamheten utifrån restriktioner och rekommendationer. En resa där personal och ledning ofta fått balansera till synes omöjliga hänsyn mot varandra, och där förutsättningarna ändrats dag till dag.” (Andreas Ingefjord, sektionschef Malmö stadsbibliotek)

Moderator: Anders Mildner

___________________

PROGRAM:

Inledande reflektioner
Catharina Isberg, bibliotekschef Helsingborgs stadsbibliotek och styrelseledamot i IFLA

Digital hub och andra insatser på Biblioteken i Malmö
Andreas Ingefjord, sektionschef Malmö stadsbibliotek

Tröskeln är bara en illusion - Library run som ett digitalt välkomnande
Lina Köpsén och Adam Turic, bibliotekarier, Campus Helsingborg & Sambib

Att hitta fakta i en informationsflod
Sjukvårdspersonalens behov av kunskap om det nya coronaviruset har varit mycket stort. På bara några dagar ställde läkare och informationsspecialister på HTA Skåne om sitt arbete helt och startade en upplysningstjänst om covid-19 i Region Skåne
Ranka Steingrimsdottir och Karin Sandqvist, informationsspecialister på HTA Skåne och Sjukhusbiblioteken på SUS

Folkbiblioteket stöttar kommunens stabsfunktion med omvärldsbevakning
Cecilia Ungerbäck Smith, bibliotekschef, Lessebo

Bibliotekets MIK-arbete under distansundervisningen och hur biblioteket blir en inspirerande och kulturfrämjande plats även digitalt
Lisa Pedersen, bibliotekarie S:t Petri skola, Malmö

Biblioteket som digitalt och fysiskt rum – utmaningar på Malmö UB under pandemin
Ewa Stenberg, avdelningschef Malmö universitet

Onlineevenemang
Zoom, länk skickas till alla anmälda.

Arrangeras av SFIS Syd och Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne. Öppen för medlemmar i båda föreningar.
Anmälan: https://forms.gle/XDnANBPNhbNDisfPA

Datum: 
2020-10-15
Stad: 
På nätet
Plats: 
På nätet
Arrangör: 
SFIS Syd i samarbete med Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne