Back to top

Omvärldsanalys och systematisk litteratursökning – informationsspecialistens verktyg och metoder

SFIS Sydsverige bjuder in till en dag om omvärldsanalys, med konkreta exempel på hur informationsspecialister skapar värde inom sina verksamheter genom omvärldsbevakning, informationssökning och systematiska översikter.

Förutom att ta del av presentationer av informationsspecialister, tillika SFIS-medlemmar, från akademin, landsting och statlig sektor, kommer vi att diskutera och utbyta erfarenheter utifrån vår egen verklighet. Ta gärna med egna frågeställningar och/eller goda exempel att diskutera vid rundabordssamtal!

Datum: 22 nov

Plats: Malmö, Ungdomens hus på N. Skolgatan 10 B. (karta: https://goo.gl/maps/3tbGsEQof5M2).

Tid: kl. 10:00 - 15:30 (kaffe från kl. 9:30)

Anmälan är öppen för alla intresserade. Pris: 400 kr för icke medlemmar i SFIS, kostnadsfritt för SFIS-medlemmar (oavsett lokalavdelning). För- och eftermiddagsfika ingår, lunch bekostas själv.

Platserna är begränsade, så först till kvarn!

Anmäl dig här, senast den 8 november: https://goo.gl/forms/cKMPVSypl0O5H4bZ2.

Datum: 
2018-11-22