Back to top

Svensk förening för informationsspecialister

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen för dig som arbetar professionellt med informationshantering, omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Våra medlemmar är bland annat bibliotekarier, informationsarkitekter och omvärldsanalytiker.Läs mer om SFIS och medlemskap i föreningen

Aktuellt i föreningen

Idag 2020-05-11 går sista kallelse ut till årsmötet 2020-05-26. Årsmöteshandlingar kommer att finnas på sedvanlig plats.
Anmälan till vårkonferens (samma datum) på teman: visualisering av forskningsdata & library carpentry och data literacy - se kalendariet.

C A N C E L L E D
Vi har meddelats att beroende på läget med reserestriktioner och smittorisker har arrangören sett sig tvingad att ställa in årets konferens. 
Vi ser fram emot och hoppas på bättre villkor nästa år!

Taxonomy Boot Camp 2020 som skulle ha gått av stapeln samtidigt flyttas fram till 1-3 March 2021. 

   

[2019-06-15] Föreningen höll sitt årsmöte 2019-06-13
Efter en mycket vällyckad vårkonferens på KTH Biblioteket, på temat: Forskningsdata i praktiken - behov, lösningar och framtid, höll föreningen sitt årsmöte. Protokollet finns att läsa under interna dokument, för medlemmar. Föreningens ordförande är Elisabeth Hammam Lie.