Back to top

Svensk förening för informationsspecialister

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen för dig som arbetar professionellt med informationshantering, omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Våra medlemmar är bland annat bibliotekarier, informationsarkitekter och omvärldsanalytiker.Läs mer om SFIS och medlemskap i föreningen

Aktuellt i föreningen

NYTT ÅR och ny giv i föreningen. 

Vi har tecknat avtal med Föreningshuset SEDAB AB om kansli och ekonomitjänster, vilket kan vara intressant för medlemmar när vi skickar ut faktura för medlemsavgiften; 
som f o m  årsskiftet är 350 kr/år.

Första kvartalet är inriktad mot lokalavdelningarnas årsmöten som enligt stadgarna ska hållas senast 15 mars. 
Det betyder också att valberedningar är i arbete. Styrelseposter ska bemannas.

Moderföreningen har därefter sitt årsmöte senast juni månads utgång.

"Det svenska föreningslivet och den föreningsmänniska som bär den, framställs både i offentliga utredningar och i forskningsrapporter som viktiga grundstenar för demokratin i Sverige".
Citat ur Abstract, Det nödvändiga föreningslivet Diskursen om medborgare och demokrati i Sverige under 2000-talet Maria Wenner-Piuva. Kandidatuppsats Etnologi 15 hp. Stockholms Universitet Ht 2013.

* * *

Taxonomy Boot Camp 2021
Anmäl dig till halv-dags-konferensen 2021-03-02
SFIS stödjer konferensen, som normalt löper parallellt med ILI, Internet Librarian International i London, varje år.

Ur programmet:
What's Up Doc? Using a taxonomy to turn health news into cartoons

Content management in the time of Coronavirus: Using taxonomies to navigate rapidly changing content for healthcare workers

How many truths can you handle? Recognising and handling vagueness in taxonomies and ontologies

C A N C E L L E D
ILI, Internet Librarian International, Olympia London 13 & 14 oktober har ställts in beroende på läget med reserestriktioner och smittorisker,
men arrangören ser fram emot och hoppas på bättre villkor 2021.